چه ویژگی هایی مارا متمایز میکند

کیفیت

قیمت

زمانبندی

اخبار و اطلاعیه های محبوب

آموزش کار با نرم افزار Anydesk ≫ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ مفید 0

تیم پشتیبانی ما

فریدون قزوینی کارشناس فنی

کارشناسی شبکه های کامپیوتری

علی رضا جعفری کارشناس زیرساخت

کارشناسی شبکه های کامپیوتری

رضا منصوری کارشناس مجازی سازی

کارشناسی شبکه های کامپیوتری

فرهاد داورزنی مدیر اجرایی

کارشناسی شبکه های کامپیوتری